Image
chevron_left ایلنا

سرمربی وستهام از ادامه همکاری با این باشگاه کناره‌گیری کرد.

Image
chevron_left یک ورزش

دیوید مویس از سمت سرمربیگری وستهام کنار کشید.

مشاهده صفحه:     1