Image
chevron_left ایسنا

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: امروزه شاهد هستیم که برخی از واحدها سابقه 30 الی 40 ساله دارند، باید برای ایجاد و تاسیس شهرک صنعتی شهرستان پردیس مسئولان مربوطه جهادی پای کار بیایند.

مشاهده صفحه:     1