Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

کامپیوترهای کوانتومی 100 میلیون بار سریع‌تراز دستگاه‌های امروزی است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: در سال 2017، هر روز بالغ بر 5/ 2 اگزابایت داده تولید شده است. این حجم داده چیزی به اندازه 25 هزار کتابخانه کنگره آمریکا یا محتوای 5 میلیون لپ‌تاپ است. در هر دقیقه 2/ 3 میلیارد کاربر جهانی اینترنت حجم عظیمی از داده را تولید می‌کنند که قسمت زیادی از آن به‌صورت عکس و به‌خصوص...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

حسین سبزیان دنیای اقتصاد: در سال 2017، هر روز بالغ بر 5/ 2 اگزابایت داده تولید شده است. این حجم داده چیزی به اندازه 25 هزار کتابخانه کنگره آمریکا یا محتوای 5 میلیون لپ‌تاپ است. در هر دقیقه 2/ 3 میلیارد کاربر جهانی...

مشاهده صفحه:     1