Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left تدبیر و امید

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین پرونده دکل‌های نفتی و اقداماتی که در این راستا انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

Image
chevron_left الف

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین پرونده دکل‌های نفتی و اقداماتی که در این راستا انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

اعتماد آنلاین: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین پرونده دکل‌های نفتی و اقداماتی که در این راستا انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

Image
chevron_left خبرآنلاین

اعتماد آنلاین نوشت: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین پرونده دکل‌های نفتی و اقداماتی که در این راستا انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

Image
chevron_left نامه نیوز

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین پرونده دکل‌های نفتی و اقداماتی که در این راستا انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

Image
chevron_left جماران

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: لازم است که درخصوص این پرونده شفاف‌سازی صورت گیرد که مردم در جریان قرار بگیرند واطلاعاتشان تکمیل شود. در این شرایط سوظن‌ها و نگاه‌هایی که ممکن است به برخی از اشخاص در این حوزه وجود داشته باشد رفع می‌شود.

Image
chevron_left جماران

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: لازم است که درخصوص این پرونده شفاف‌سازی صورت گیرد که مردم در جریان قرار بگیرند واطلاعاتشان تکمیل شود. در این شرایط سوظن‌ها و نگاه‌هایی که ممکن است به برخی از اشخاص در این حوزه وجود داشته باشد رفع می‌شود.

مشاهده صفحه:     1