Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

یوشیفوسا سه‌کی، نسخه‌شناس ژاپنی گفت: «از قدیم ژاپنی‌ها کاغذ خود را بهترین می‌دانسته‌اند. هرچند این ادعا بی‌اساس است. هریک از انواع کاغذ برای مورد خاصی کاربرد دارد. کاغذ ژاپنی مرغو...

مشاهده صفحه:     1