Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

با توجه به محبوبیت تلگرام در ایران، پژوهشگاه فضای مجازی به تحقیق و پژوهش درباره رفتار کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی پرداخته و طی یک نظرسنجی عنوان کرده است که 54.2 درصد ایرانیان معتقدند تلگرام مفید است و در مقابل 38.8 درصد، این شبکه اجتماعی را آسیب‌رسان می‌دانند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-با توجه به محبوبیت تلگرام در ایران، پژوهشگاه فضای مجازی به تحقیق و پژوهش درباره رفتار کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی پرداخته و طی یک نظرسنجی عنوان کرده است که 54.2 درصد ایرانیان معتقدند تلگرام مفید است و در مقابل 38.8 درصد، این شبکه اجتماعی را آسیب‌رسان می‌دانند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

با توجه به محبوبیت تلگرام در ایران، پژوهشگاه فضای مجازی به تحقیق و پژوهش درباره رفتار کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی پرداخته و طی یک نظرسنجی عنوان کرده است که 54.2 درصد ایرانیان معتقدند تلگرام مفید است و در مقابل 38.8 درصد، این شبکه اجتماعی را آسیب‌رسان می‌دانند.

Image
chevron_left پارسینه

با توجه به محبوبیت تلگرام در ایران، پژوهشگاه فضای مجازی به تحقیق و پژوهش درباره رفتار کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی پرداخته و طی یک نظرسنجی عنوان کرده است که 54.2 درصد ایرانیان معتقدند تلگرام مفید است و در مقابل 38.8 درصد، این شبکه اجتماعی را آسیب‌رسان می‌دانند.

Image
chevron_left الف

با توجه به محبوبیت تلگرام در ایران، پژوهشگاه فضای مجازی به تحقیق و پژوهش درباره رفتار کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی پرداخته و طی یک نظرسنجی عنوان کرده است که 54.2 درصد ایرانیان معتقدند تلگرام مفید است و در مقابل 38.8 درصد، این شبکه اجتماعی را آسیب‌رسان می‌دانند.

Image
chevron_left خبرگزاری بانکی

نویسنده:

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

براساس گزارش پژوهشگاه فضای مجازی از فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام، بیش از 586 هزار کانال فارسی در تلگرام وجود دارد و روزانه بیش از 3 میلیون مطلب در این فضا منتشر می‌شود که این رقم در روزهای پایانی هفت...

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

در آبان‌ماه 1394 براساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

Image
chevron_left مشرق

در آبان‌ماه 1394 براساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

در آبان‌ماه 1394 براساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

مشاهده صفحه:     1