Image
chevron_left نسیم آنلاین

تهران- ایرنا- سازمان ملی استاندارد ایران اسامی هشت نوع خودرو که تاکنون موفق به کسب استاندارد جدید و ارائه مدارک و مستندات مصرف سوخت نشدند، اعلام کرد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

از 24 مدل خودرو تولیدی 16 نوع خودرو، موفق به کسب استانداردهای معیار مصرف سوخت شده و اعتبار تاییدیه‌های مربوطه توسط سازمان ملی استاندارد ایران برای این محصولات تمدید شد.

Image
chevron_left الف

سازمان ملی استاندارد ایران اسامی هشت نوع خودرو که تاکنون موفق به کسب استاندارد جدید و ارائه مدارک و مستندات مصرف سوخت نشدند، اعلام کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تهران- ایرنا- سازمان ملی استاندارد ایران اسامی هشت نوع خودرو که تاکنون موفق به کسب استاندارد جدید و ارائه مدارک و مستندات مصرف سوخت نشدند، اعلام کرد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- سازمان ملی استاندارد ایران اسامی هشت نوع خودرو که تاکنون موفق به کسب استاندارد جدید و ارائه مدارک و مستندات مصرف سوخت نشدند، اعلام کرد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: تولید...

Image
chevron_left دنیای خودرو

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: تولید وانت‌های" ریچ" و "پادرا" در شرکت زامیاد نشان‌دهنده جهش کیفی مناسب این...

Image
chevron_left پرشین خودرو

ریچ و پادرا در زامیاد نشان‌دهنده جهش کیفی مناسب است؛ پرشین خودرو: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و گفت: تولید ریچ و پادرا در زامیاد نشان‌دهنده جهش ک...

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و خاطرنشان ...

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: تولید...

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: تولید وانت‌های" ریچ" و "پادرا" در شرکت زامیاد نشان‌دهنده...

Image
chevron_left سایپا نیوز

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ایران در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: تولید...

مشاهده صفحه:     1