Image
chevron_left جام‌نیوز

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 -مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

شاتا| وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیزدهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت گفت: چنانچه بخواهیم به بازارهای جهانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی وارد شویم باید بتوانیم برندسازی کنیم. در این حوزه نیز بخش خصوصی باید در شناسایی برندهای مشهور پرچمدار باشد. محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه این جشن به همت بخش

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد. پیمان پیرایش با اعلام خبر اجرای فاز دوم استاندارد مصرف سوخ...

Image
chevron_left جام‌نیوز

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

خودروسازان تا ابتدای تیرماه سال آینده فرصت دارند تا مصرف سوخت خود را به حد استاندارد تعریف شده برسانند و هر خودرویی که نتواند این استاندارد را پاس کند، قطعا با توقف خط تولید مواجه می‌شود.

Image
chevron_left دنیای خودرو

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left تین نیوز

پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد از توقف تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه به دلیل عدم تطابق با استانداردهای مصرف سوخت خبر داد.

Image
chevron_left شفاف

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left فرارو

پیمان پیرایش با اعلام خبر اجرای فاز دوم استاندارد مصرف سوخت خودروها، اظهار کرد: خودروسازان تا ابتدای تیرماه سال آینده فرصت دارند تا مصرف سوخت خود را به حد استاندارد تعریف شده برسانند و هر خودرویی که نتواند این استاندارد را پاس کند، قطعا با توقف خط تولید مواجه می‌شود.

Image
chevron_left اخبار نفت

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left دریک آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.…

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left بورس پرس

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد با اعلام اجرای مرحله دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیر سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left جوان آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

سازمان استاندارد خبر داد: پرشین خودرو: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left اتاق خبر

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left جهان نیوز

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left ایران جیب

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت…

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left الف

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید 10 خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.

Image
chevron_left دنیای خودرو

با توجه به شرایط ایجاد شده، برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو معتقدند خروج بعضی خودروها در شرایط کنونی به صلاح خودروسازان و بازار نیست.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

خودرو روزبه‌روز گران می‌شود و سود آن در جیب دلالانی می‌رود که نه به فکر تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده. آنچه در ماه‌های اخیر این موضوع را آشکار کرد افزایش تا 200 درصدی قیمت برخی خودروهای وارداتی است.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

آخرین روزهای سال 1395 سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی منعقد شده است، استانداردهای جدید به‌تدریج اجرایی خواهند شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در حالی سازمان ملی استاندارد، از توقف تولید 25 خودروی غیراستاندارد خبر داده که برخی خودروسازان می‌گویند سازمان استاندارد اشتباه کرده و خودروهای اعلامی استاندارد هستند.

Image
chevron_left روزنو

«کنار گذاشتن 18 خودرو سواری و 7 خودروی سنگین» خبری بود که روز گذشته بازار خودرو و مردم را شوکه کرد. خودروهایی که سازمان ملی استاندارد دستور توقف تولید و واردات آنها را از ابتدای دی‌ماه داده است، صدای خیلی از خریدارانش را درآورده بود.

Image
chevron_left مشرق

خودرو روزبه‌روز گران می‌شود و سود آن در جیب دلالانی می‌رود که نه به فکر تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده. آنچه در ماه‌های اخیر این موضوع را آشکار کرد افزایش تا 200 درصدی قیمت برخی خودروهای وارداتی است.

Image
chevron_left فرارو

از اول دی‌ماه این خودروها تولید نخواهند شد MVM 315 سدان و MVM 550 تیگو 5 سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه‌سوز سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز آریو 1500 سی‌سی پژو پارس با موتور XUM وانت تک کابین و دوکابین مزدا بنزینی و دوگانه‌سوز کارا 1700(بنزینی و دوگانه‌سوز) آسا B 50F لیفان 62...

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

یک مسئول در سازمان استاندارد گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید خودرو، تولید 25 مدل خودروی سواری و سنگین که نتوانستند استانداردهای اجباری را رعایت کنند خاتمه یافت.

Image
chevron_left الف

سازمان استاندارد امروز در حالی امروز از توقف تولید 25 مدل خودرو سواری و سنگین خبر داد که در فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، خودروسازان توقف تولید برخی محصولاتشان را تکذیب کردند و در عین حال از تعطیلی قبلی تولید بر...

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- سازمان استاندارد امروز در حالی از توقف تولید 25 مدل خودرو سواری و سنگین خبر داد که در فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، خودروسازان توقف تولید برخی محصولاتشان را تکذیب کردند و در عین حال از تعطیلی قبلی تولید برخی دیگ...

Image
chevron_left صبح تهران

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: تولید 25 خودرو غیراستاندارد از جمله پراید و پژو پارس از ابتدای دی متوقف می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

سازمان استاندارد امروز در حالی از توقف تولید 25 مدل خودرو سواری و سنگین خبر داد که در فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، خودروسازان توقف تولید برخی محصولاتشان را تکذیب کردند و در عین حال از تعطیلی قبلی تولید بر...

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در حالی سازمان ملی استاندارد، از توقف تولید 25 خودروی غیراستاندارد خبر داده که برخی خودروسازان می‌گویند سازمان استاندارد اشتباه کرده و خودروهای اعلامی استاندارد هستند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

در حالی سازمان ملی استاندارد، از توقف تولید 25 خودروی غیراستاندارد خبر داده که برخی خودروسازان می‌گویند سازمان استاندارد اشتباه کرده و خودروهای اعلامی استاندارد هستند.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

در حالی سازمان ملی استاندارد، از توقف تولید 25 خودروی غیراستاندارد خبر داده که برخی خودروسازان می‌گویند سازمان استاندارد اشتباه کرده و خودروهای اعلامی استاندارد هستند.

Image
chevron_left نامه نیوز

در حالی سازمان ملی استاندارد، از توقف تولید 25 خودروی غیراستاندارد خبر داده که برخی خودروسازان می‌گویند سازمان استاندارد اشتباه کرده و خودروهای اعلامی استاندارد هستند.

Image
chevron_left ایران جیب

خبر امروز سازمان ملی استاندارد مبنی بر توقف تولید و واردات 25 مدل خودروی فاقد استاندارد، با واکنش شرکت‌های تولیدکننده روبه‌رو شده است…

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

یک مسئول در سازمان استاندارد گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید خودرو، تولید 25 مدل خودروی سواری و سنگین که نتوانستند استانداردهای اجباری را رعایت کنند خاتمه یافت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

در حالی سازمان ملی استاندارد، از توقف تولید 25 خودروی غیراستاندارد خبر داده که برخی خودروسازان می‌گویند که سازمان استاندارد اشتباه محرز داشته و خودروهای اعلامی استاندارد هستند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

یک مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت.

Image
chevron_left ایلنا

با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی‌ماه 1396، تولید و واردات برخی از خودروهای غیراستاندارد از جمله خودروهای MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه‌سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو 1500 سی‌سی، پژو پارس با م...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

یک مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

یک مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت.

Image
chevron_left عصر ایران

محمدی نیکخواه معتقد است خودروسازان داخلی برای استاندارد کردن خودروهایی مانند مزدا صد درصد اقدام می‌کنند چراکه جمع‌آوری خط تولید امری هزینه‌برو مشکل‌ساز است.

Image
chevron_left پارسینه

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: تولید 25 خودرو غیراستاندارد از جمله پراید و پژو پارس از ابتدای دی متوقف می‌شود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید 25 خودرو غیراستاندارد از جمله پراید و پژو پارس از ابتدای دی‌ماه خبر داد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

محمدی نیکخواه معتقد است خودروسازان داخلی برای استاندارد کردن خودروهایی مانند مزدا صد درصد اقدام می‌کنند چراکه جمع‌آوری خط تولید امری هزینه‌برو مشکل‌ساز است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تولید 25 مدل خودرو سواری و سنگین به دلیل عدم انطباق با استانداردهای اجباری متوقف شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد: تولید 25 خودرو غیراستاندارد از جمله پراید و پژو پارس از ابتدای دی متوقف می‌شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 16 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left بورس پرس

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left فرادید

با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی‌ماه 1396، تولید و واردات برخی از خودروهای غیراستاندارد از جمله خودروهای MVM 315 سدان، MVM 550، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه‌سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو 1500 سی‌سی، پژو پارس با موتور XUM، وا...

Image
chevron_left الف

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تولید 25 مدل خودرو سواری و سنگین به دلیل عدم انطباق با استانداردهای اجباری متوقف شد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left مشرق

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left اخبار نفت

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left انتخاب

اجرای این استانداردها برای تولیدکنندگانی که پیش از این از سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه تایید نوع دریافت کرده‌اند، مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده، در دست اقدام است و با توجه به این زمانبندی الزامات استانداردهای موردنظر در چارچوب کنترل‌های تطابق تول...

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از توقف تولید و واردات 25 خودروی غیراستاندارد از اول دی 96 خبر داد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد: با شروع اجرای استانداردهای جدید تایید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت.

مشاهده صفحه:     1