Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از یک بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از یک بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

Image
chevron_left جهان نیوز

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه که تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دارای تخلف اداری یا محکومیت قضایی به رسمی را ممنوع کرده بود، ابطال کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه که تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دارای تخلف اداری یا محکومیت قضایی به رسمی را ممنوع کرده بود، ابطال کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه که تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دارای تخلف اداری یا محکومیت قضایی به رسمی را ممنوع کرده بود، ابطال کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه که تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دارای تخلف اداری یا محکومیت قضایی به رسمی را ممنوع کرده بود، ابطال کرد.

مشاهده صفحه:     1