Image
chevron_left روزنامه جوان - جوان آنلاین

دعبل خزاعی در رمان موقف، یک ابرانسان نیست. او عاشق شعر است و بعد عاشق قدرت می‌شود، اما موقف او، سرزمین عشق است که یک سویش زمینی و خاکی می‌نماید و سوی دیگرش ارادتی ناب به امام زمان خود. این دوگانگی انسان را رشد می‌دهد و بالنده می‌کند

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- شجاعی‌طباطبایی گفت: از آنجایی که دغدغه داریم تا به نوعی پایبند نبودن ترامپ به مسائل اخلاقی و به قولی نشان ...

مشاهده صفحه:     1