Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح ترافیک ویژه خبرنگاران دلیل تاخیر در توزیع برخی از کارت‌بلیت‌های الکترونیک مترو و اتوبوس برای اهالی رسانه را اعلام کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح ترافیک ویژه خبرنگاران دلیل تاخیر در توزیع برخی از کارت‌بلیت‌های الکترونیک مترو و اتوبوس برای اهالی رسانه را اعلام کرد.

Image
chevron_left اصفهان امروز

17 مرداد 1398, 20:37 / کد خبر:73916 در تقویم رسمی برای اکثر مشاغل روزی به‌عنوان بزرگداشت در نظر گرفته شده است که در این روزبه‌صورت نمادین از فعالان آن حرفه تقدیر و تشکر به عمل آید. امروز 17 مرداد در تقویم به‌عنوان روز خبرنگار ثبت شده و من یک خبرنگارم.

مشاهده صفحه:     1