Image
chevron_left صاحب‌نیوز

رئیس اداره ثبت‌احوال آران و بیدگل، گفت: بیش از 77 هزار 700 نفر در شهرستان مشمول طرح دریافت کارت ملی هوشمند هستند که تاکنون حدود 23 هزار نفر نسبت به دریافت یا ت...

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left فناوران اطلاعات

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left جهان نیوز

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left اخبار نفت

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایبنا: مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از آماده‌سازی بانک‌ها برای صدور کارت‌های هوشمند خبر داد. داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم‌اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی ب...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left ایسنا

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left مشرق

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left پارسینه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left شفاف

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left عصرخبر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left جماران

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تاکنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته‌ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها، وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم.

Image
chevron_left جوان آنلاین

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left عصر ایران

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left الف

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی‌میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

Image
chevron_left افکار نیوز

نحوی‌نژاد تاکید کرد: برای صدور کارت هیچ رقمی از معلولان دریافت نمی‌شود ضمن اینکه در کارت‌های جدیدخدمات هوشمندی برای معلولان در نظر گرفته شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از صدور بیش از یک‌میلیون و 600 هزار کارت جدید معلولیت تا پایان سال 97 خبر داد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از صدور بیش از یک‌میلیون و 600 هزار کارت جدید معلولیت تا پایان سال 97 خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از صدور بیش از یک‌میلیون و 600 هزار کارت جدید معلولیت تا پایان سال 97 خبر داد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left صبح تهران

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left پارسینه

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left جماران

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left الف

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوانی 14 ساله که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری نوجوان 14 ساله‌ای که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود، خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: نوجوان 14 ساله‌ای که مبلغ یک‌میلیارد و 50 میلیون ریال را از حساب یکی از شهروندان به‌صورت اینترنتی برداشت کرده بود، دستگیر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

تاکنون بیش از 393 هزار کارت ملی هوشمند برای شهروندان زنجانی صادر شده است.

Image
chevron_left صدا و سیما

تاکنون بیش از 393 هزار کارت ملی هوشمند برای شهروندان زنجانی صادر شده است.

Image
chevron_left کسب و کار

شرکت ملی پست در راستای تاکید وزیر ارتباطات و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و رفاه حال شهروندان، پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری در واحدهای پستی دولتی سراسر کشور را رایگان اعلام کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

شرکت ملی پست در راستای تاکید وزیر ارتباطات و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و رفاه حال شهروندان، پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری در واحدهای پستی دولتی سراسر کشور را رایگان اعلام کرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

شرکت ملی پست در راستای تاکید وزیر ارتباطات و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و رفاه حال شهروندان، پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری در واحدهای پستی دولتی سراسر کشور را رایگان اعلام کرد.

Image
chevron_left صدا و سیما

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود.

Image
chevron_left فردانیوز

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left پارسینه

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور درباره تاریخ پرینت کارت جدید، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون ورودی برای تعیین سطح توان علمی تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان بازرسی کل کشور در سال 1396 اعلام شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

کارت جدید ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور فردا سه‌شنبه 5 دی‌ماه منتشر می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که کارت‌های قبلی اعتبار ندارند.

Image
chevron_left افکار نیوز

اسدی اظهار کرد: از مجموع معلولان استان تهران تاکنون 80 درصد آنها برای دریافت کارت معلولیت جدید ثبت‌نام کرده‌اند و کارت آنها تا پایان سال 96 صادر می‌شود و به آنها تحویل داده خواهد شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت: بهزیستی متعهد شده است تا پایان سال برای 94 هزار نفر از معلولان استان، کارت معلولیت جدید صادر کند که تاکنون 60 هزار نفر از آنها کارت را دریافت کرده‌اند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: ایستگاه‌های سیار صدور کارت را برای پوشش جمعیت روستایی، محروم و دورافتاده راه‌اندازی کرده‌ایم البته افراد دارای محدودیت حرکت...

Image
chevron_left پارس‌نیوز

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: ایستگاه‌های سیار صدور کارت را برای پوشش جمعیت روستایی، محروم و دورافتاده راه‌اندازی کرده‌ایم البته افراد دارای محدودیت حرکتی، جانبازان نیز از طریق همین ایستگاه پوشش داده می‌شوند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: ایستگاه‌های سیار صدور کارت را برای پوشش جمعیت روستایی، محروم و دورافتاده راه‌اندازی کرده‌ایم البته افراد دارای محدودیت حرکت...

Image
chevron_left فردانیوز

سازمان بازرسی کل کشور تاریخ جدید این سازمان را اعلام کرد. این آزمون قرار بود 30 آذر برگزار شود که به دلیل خطرات ناشی از وقوع زلزله لغو شده بود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

سازمان بازرسی کل کشور تاریخ جدید آزمون استخدامی این سازمان را اعلام کرد. این آزمون قرار بود 30 آذر برگزار شود که به دلیل خطرات ناشی از وقوع زلزله لغو شده بود.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

سازمان بازرسی کل کشور تاریخ جدید آزمون استخدامی این سازمان را اعلام کرد. این آزمون قرار بود 30 آذر برگزار شود که به دلیل خطرات ناشی از وقوع زلزله لغو شده بود.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سازمان بازرسی کل کشور تاریخ جدید آزمون استخدامی این سازمان را اعلام کرد. این آزمون قرار بود 30 آذر برگزار شود که به دلیل خطرات ناشی از وقوع زلزله لغو شده بود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

آزمون ورودی سازمان بازرسی کل کشور بعدازظهر روز جمعه مورخ 8-10-96 منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

لغو آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور و مشکلاتی که برای داوطلبان حضور در این سازمان به وجود آمد باعث شد تا این سازمان اطلاعیه‌ای در این‌باره منتشر کند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملی ایران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش برای ارائه امکان خرید اعتباری و تخفبف ویژه به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش امروز به امضا رسید.

Image
chevron_left روزان

در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی، قابلیت جدیدی در زمینه صدور کارت بانکی در بانک سینا فراهم شد. به گزارش روابط عمومی‌بانک سینا، با این قابلیت مشتریان می‌توانند در صورت مفقودی، انقضای کارت یا مواردی که منجر به مخدوش شدن کارت شود، در صورت تما...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

طرح سرشماری اتباع خارجی مجاز در هرمزگان آغاز شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی، قابلیت جدیدی در زمینه صدور کارت بانکی در بانک سینا فراهم شد.

Image
chevron_left ایسنا

در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی، قابلیت جدیدی در زمینه صدور کارت بانکی در بانک سینا فراهم شد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان هرمزگان از آغاز طرح سرشماری اتباع خارجی مجاز در هرمزگان خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بندرعباس - مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی هرمزگان گفت: طرح سرشماری اتباع خارجی مجاز در هرمزگان آغاز شد.

Image
chevron_left ماین نیوز

گروه صنایع معدنی >فولاد - بازدهی خط تولید اسکین پاس شماره 2 نورد سرد شرکت فولادمبارکه اصفهان، 60 درصد افزایش یافت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی خوزستان بر ضرورت شرکت همه اتباع در طرح آمایش تاکید داشت.

Image
chevron_left صدا و سیما

همه دستگاه‌های استان موظفند در راستای خدمت‌رسانی به معلولان گام بردارند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

اهواز - مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی خوزستان گفت: اتباعی که در طرح آمایش و صدور کارت آمایش و هویت اتباع خارجی مقیم استان شرکت نکردند، ظرف مدت سه ماه مهلت دارند تا خاک ایران را ترک کنند.

Image
chevron_left ایسنا

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان گفت: طرح آمایش 12 با هدف هویت‌دار کردن اتباع خارجی مقیم استان خوزستان شامل آمایش 12 اتباع افغانستان و هویت 11 اتباع سایر کشورها آغاز و تاکنون بیش از 500 کارت شناسایی صادر شده است.

مشاهده صفحه:     1