Image
chevron_left جام‌نیوز

بعد از سرقت یامفقود شدن کات بانکی است، بهتر است بانحوه سوزاندن کارت بانکی ازاعتبارآشنا باشیدتادچارمشکل نشوید.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

بعد از سرقت یا مفقود شدن کات بانکی است، بهتر است با نحوه سوزاندن کارت بانکی از اعتبار آشنا باشید تا دچار مشکل نشوید.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - همراه بانک تجارت در کنار چندین روش دیگر، به‌عنوان ساده‌ترین راه، امکان مسدود کردن تجارت کارت را برای مشتریان فراهم کرده است.

Image
chevron_left اخباربانک

همراه بانک تجارت در کنار چندین روش دیگر، به‌عنوان ساده‌ترین راه، امکان مسدود کردن تجارت کارت را برای مشتریان فراهم کرده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه خبری امتداد نیوز

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

همراه بانک تجارت در کنار چندین روش دیگر، به‌عنوان ساده‌ترین راه، امکان مسدود کردن تجارت کارت را برای مشتریان فراهم کرده است.

Image
chevron_left ایسنا

همراه بانک تجارت در کنار چندین روش دیگر، به‌عنوان ساده‌ترین راه، امکان مسدود کردن تجارت کارت را برای مشتریان فراهم کرده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left تدبیر و امید

همراه بانک تجارت در کنار چندین روش دیگر، به‌عنوان ساده‌ترین راه، امکان مسدود کردن تجارت کارت را برای مشتریان فراهم کرده است.

Image
chevron_left بانک تجارت

همراه بانک تجارت در کنار چندین روش دیگر، به‌عنوان ساده‌ترین راه، امکان مسدود کردن تجارت کارت را برای مشتریان فراهم کرده است.

Image
chevron_left افکار نیوز

سیف‌الله ابوترابی تصریح کرد: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال به شرح جزئیاتی درباره امکان ابطال کارت ملی هوشمند در صورت مفقودی ارائه داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left اصفهان امروز

21 آذر 1397, 10:56 / کد خبر:64683 سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left ایران خبر

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: افرادی که کارت ملی هوشمندشان را به هر دلیلی گم کرده‌اند بایستی مستقیما به ادارات ثبت‌احوال مراجعه کرده و نسبت به دریافت کارت جدید اقدام کنند. در حقیقت افراد بایستی ابتدا با مراجعه به ثبت‌احوال، مفقودی کارت ملی هوشمندشان را اعلام...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال به شرح جزئیاتی درباره امکان ابطال کارت ملی هوشمند در صورت مفقودی ارائه داد.

Image
chevron_left وانا

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left ایران خبر

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left شمانیوز

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left الف

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: سریال کارت‌های ملی هوشمند در صورت مفقودی باطل و کارت فاقد اعتبار می‌شود.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: ایسنا: فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت هستند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است. فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه، به ...

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left خبرگزاری بانکی

Image
chevron_left افکار نیوز

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت هستند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است. فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه، به چهار روش ...

Image
chevron_left اتاق خبر

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left ایران جیب

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این…

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه ثروت

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left جهان نیوز

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left ایران خبر

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left اصفهان امروز

18 آذر 1397, 14:46 / کد خبر:64403 فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left ایسنا

فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت‌اند، در حالی ادامه دارد که از سوالات اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت براساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می‌شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

تهران- ایرنا- سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کا...

Image
chevron_left فراسو خبر

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left جماران

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت براساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه ثروت

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت براساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می‌شود.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

اینکه کارمندان از این فروشگاه به آن فروشگاه بروند تا متوجه شوند کدام فروشگاه مبلغ بیشتری برای کارت‌شان می‌دهد، در شان کارمندان نیست. حقوق‌های کارمندی کم است. با این بازی‌ها حداقل با اعصاب و روان و حتی در برخی مواقع با آبروی آنها بازی نکنید.

Image
chevron_left نامه نیوز

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت براساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می‌شود.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر...

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت براساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می‌شود.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارد و همچنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت براساس شماره VIN (کد ش...

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

Titan RTX کارت گرافیک جدید انویدیا است که با بهره‌مندی از 24 گیگابایت حافظه گرافیکی، لقب قدرتمندترین کارت گرافیک دسکتاپ دنیا را از آن خود می‌کند.

Image
chevron_left زومیت

Titan RTX کارت گرافیک جدید انویدیا است که با بهره‌مندی از 24 گیگابایت حافظه گرافیکی، لقب قدرتمندترین کارت گرافیک دسکتاپ دنیا را از آن خود می‌کند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایمنا

قائم‌مقام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: آخرین مهلت طرح تعویض رایگان کارت‌های شهروندی دهم آذرماه است و این تاریخ تمدید نمی‌شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاچاقچیان سوخت همچنان یک گام جلوتر هستند و اقدامات خلاف قانون خود را با استفاده از همین فرصت بلاتکلیفی به وجود آمده میان کارت‌های قدیمی و کارت‌های جدید سوخت به پیش می‌برند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left سیمرغ

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left روزنامه صدای ملت

Image
chevron_left دنیای بانک

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد. در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارته...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، به همت کارکنان بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و ب...

Image
chevron_left پولی مالی

اخبار پولی مالی- اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

بانک مرکزی اعلام کرد: هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه تعادل

وزارت نفت با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت از کشور، بازهم به کارت سوخت روی آورده است

Image
chevron_left پول‌نیوز

بانک مرکزی اعلام کرد: همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارتهای جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، استفاده از کارت‌های بانکی موجود به جای کارت‌های سوخت میسر شد.

Image
chevron_left سیتنا

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left ایران جیب

بانک مرکزی از اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

بانک مرکزی از اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت خبر داد.

Image
chevron_left امین نیوز

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، به همت کارکنان بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و ب...

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

بانک مرکزی اعلام کرد: هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند.

Image
chevron_left تین نیوز

در پی اقدام بانک مرکزی، کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت متصل شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنو

بانک مرکزی از اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت خبر داد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک مرکزی از اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت خبر داد.

Image
chevron_left اتاق خبر

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left ایمنا

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left بورس پرس

بانک مرکزی از اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

بانک مرکزی اعلام کرد: طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی اجرا شد.

Image
chevron_left عصرخبر

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

بانک مرکزی اعلام کرد: هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

بانک مرکزی از اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left تصویر روز

تصویر روز: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left با اقتصاد

هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

بانک مرکزی اعلام کرد: هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند.

Image
chevron_left صدا و سیما

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left ایران خبر

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، به همت کارکنان بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و ب...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس 24

بانک مرکزی اعلام کرد: هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت‌گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند.

Image
chevron_left اخباربانک

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left روزنامه ثروت

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

بانک مرکزی: پرشین خودرو: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

Image
chevron_left شبستان

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

مشاهده صفحه:     1     2     3     4     5