Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

مرد آمریکایی که سال 2017 به اتهام سرقت یک لیفتراک و تلاش برای ورود به مسیر کاروان ترامپ دستگیر شده بود، اقرار کرد قصد داشته به لیموزین دونالد ترامپ حمله کند.

Image
chevron_left افکار نیوز

مرد آمریکایی که سال 2017 به اتهام سرقت یک لیفتراک و تلاش برای ورود به مسیر کاروان ترامپ دستگیر شده بود، اقرار کرد قصد داشته به لیموزین دونالد ترامپ حمله کند.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: مرد آمریکایی که سال 2017 به اتهام سرقت یک لیفتراک و تلاش برای ورود به مسیر کاروان ترامپ دستگیر شده بود، اقرار کرد قصد داشته به لیموزین دونالد ترامپ حمله کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: مرد آمریکایی که سال 2017 به اتهام سرقت یک لیفتراک و تلاش برای ورود به مسیر کاروان ترامپ دستگیر شده بود، اقرار کرد قصد داشته به لیموزین دونالد ترامپ حمله کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مرد آمریکایی که سال 2017 به اتهام سرقت یک لیفتراک و تلاش برای ورود به مسیر کاروان ترامپ دستگیر شده بود، اقرار کرد قصد داشته به لیموزین دونالد ترامپ حمله کند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

Image
chevron_left ایسنا

مرد آمریکایی که سال 2017 به اتهام سرقت یک لیفتراک و تلاش برای ورود به مسیر کاروان ترامپ دستگیر شده بود، اقرار کرد قصد داشته به لیموزین دونالد ترامپ حمله کند.

مشاهده صفحه:     1