Image
chevron_left کسب و کار

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سا...

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left اتاق خبر

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 97 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left نامه نیوز

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left ایسنا

هفته‌ای که گذشت با خبرهای متعددی همراه بود. از دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1397 تا رشد 13 پله‌ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعلام نرخ بیکاری سال 1396 که در مجموع هفته‌ای پرخبر در حوزه کار و تعاون را رقم زد.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مروری بر آخرین وضعیت و قوانین طرح رجیستری تلفن همراه از جمله اخباری است که امروز در تحریریه اقتصادی ایسنا، به آن پرداخته شده و در کنار دیگر اخبار اقتصاد ایران در قالب بسته اخبار اقتصادی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

Image
chevron_left روزنامه کار و کارگر

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left ایسنا

مروری بر آخرین وضعیت و قوانین طرح رجیستری تلفن همراه از جمله اخباری است که امروز در تحریریه اقتصادی ایسنا، به آن پرداخته شده و در کنار دیگر اخبار اقتصاد ایران در قالب بسته اخبار اقتصادی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، 370423 ریال معادل 37 هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی هم روزانه 10.4 درصد مزد ثابت ی...

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left عصر ایران

براساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، 370423 ریال معادل 37 هزار تومان خواهد بود.

Image
chevron_left جهان نیوز

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left اتاق خبر

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left جماران

شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین‌ماه امسال با افزایش 181 هزار و 336 تومان از 930 هزار تومان در سال گذشته به یک‌میلیون و 111 هزار تومان افزایش پیدا کند.

Image
chevron_left الف

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left ایسنا

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین‌ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: با امضای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهانه ابلاغ شد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

دستمزد حداقلی‌بگیران در سال 96 با افزایش 181 هزار و 336 تومانی به یک‌میلیون و 111 هزار و 267 تومان رسید. اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال 96 بیشتر از 929 هزار و 931 تومان است، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند.

Image
chevron_left شفاف

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left روزنامه ایران

با امضای علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهانه ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left فرارو

تکلیف دستمزد کارگران در سال 97 مشخص شد و حالا تنها کارمندان هستند که برای تصویب جزئیات افزایش حقوق و مزایایشان باید منتظر اطلاعیه بعدی دولت باشند.

Image
chevron_left سیمرغ

بخشنامه دستمزد 97 امروز (یکشنبه) با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left شبکه خبر

بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 درصدی برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- دربسته اخبار خودرو امشب مطالب متنوعی از جمله تصویری میکروسکوپی از گردو خاک روی اشیا، جزئیات ...

Image
chevron_left روزنامه ایران

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left عصرخبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 را که بیست و دوم فروردین‌ماه به تصویب شورای عالی کار رسید، ابلاغ کرد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

/گزارش خبری/ پرشین خودرو: امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left افکار نیوز

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left عصر ایران

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left صبح تهران

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left الف

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left تدبیر و امید

بخشنامه افزایش حداقل دستمزد عصر امروز با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 را که بیست و دوم فروردین‌ماه به تصویب شورای عالی کار رسید، ابلاغ کرد.

Image
chevron_left صبح تهران

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left جهان نیوز

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left انتخاب

از اوایل سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ 370.423 ریال تعیین می‌شود. با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 370....

Image
chevron_left ایران اکونومیست

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

بخشنامه افزایش حداقل دستمزد عصر امروز با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left مشرق

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left الف

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left جماران

جزئیات فیش حقوقی کارگران قانون کار منتشر شد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: بخشنامه دستمزد 97 امروز (یکشنبه) با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد. علاوه بر این پیرو بخشنامه مذکور، دو دستورالعمل «اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی و دائم» و دستورالعمل «اجرای مصوبه شورای عالی...

Image
chevron_left پارسینه

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بخشنامه افزایش حداقل دستمزد عصر امروز با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

بخشنامه افزایش حداقل دستمزد عصر امروز با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی وعیدی آخر سال مشخص شد.

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left ایسنا

بخشنامه افزایش حداقل دستمزد عصر امروز با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left صما

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات با امضای وزیر کار ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

Image
chevron_left پارسینه

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left جهان نیوز

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left فرارو

بخشنامه دستمزد 97 امروز (یکشنبه) با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات با امضای وزیر کار ابلاغ شد.

Image
chevron_left صبح تهران

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left بورس پرس

بخشنامه دستمزد 97 با امضای وزیر کار جهت اجرا ابلاغ شد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

Image
chevron_left اتاق خبر

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

Image
chevron_left پارسینه

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

بخشنامه حداقل دستمزد سال 97 امروز، یکشنبه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left الف

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آنا

Image
chevron_left مشرق

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

امروز یکشنبه 26 فروردین‌ماه بخشنامه افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد و افزایش 10.4 برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به‌صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بخشنامه دستمزد 97 به انضمام دستورالعمل‌های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left ایلنا

دبیرخانه کارگر پاکدشت گفت: عیدی بسیاری از کارگران مشمول قانون کار که در دستگاهای دولتی مشغول به کارند با فرمول محاسبه حقوق کارمندان دولت پرداخت شده است.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left جماران

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

در حالی که انتظار می‌رفت در جلسه دیشب شورای عالی کار، سرنوشت دستمزد کارگران در سال 97 مشخص شود، به دلیل اختلاف‌نظر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی این جلسه بی‌نتیجه ماند و تصمیم‌گیری درخصوص رقم مزد کارگران به عصر امروز موکول شد.

Image
chevron_left ایران اکونا

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left انتخاب

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left شفاف

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left جماران

نشست امشب شورای عالی کار در حالی بی‌نتیجه پایان یافت که احتمال افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران قوت گرفته بود.

Image
chevron_left ایسنا

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت 9 ساعت مذاکره و رایزنی بازهم بی‌نتیجه ماند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران از ساعاتی قبل در شورای عالی کار آغاز شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران از ساعاتی قبل در شورای عالی کار آغاز شد.

Image
chevron_left ایسنا

چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران از ساعاتی قبل در شورای عالی کار آغاز شد.

Image
chevron_left دریک آنلاین

چانه‌زنی برای تعیین رقم مزد کارگران از ساعاتی قبل با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان سه بخش دولتی، کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار آغاز شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکرات فشرده مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جریان است.…

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

نشست شورای عالی کار که امروز برای تعیین دستمزد 97 تشکیل جلسه داده بود بدون نتیجه به کار خود پایان داد و قرار است شورای کار فردا مذاکرات خود را ادامه دهند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

چانه‌زنی برای تعیین رقم مزد کارگران از ساعاتی قبل با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان سه بخش دولتی، کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار آغاز شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکرات فشرده مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جریان است.

Image
chevron_left الف

نشست شورای عالی کار که امروز برای تعیین دستمزد 97 تشکیل جلسه داده بود بدون نتیجه به کار خود پایان داد و قرار است شورای کار فردا مذاکرات خود را ادامه دهند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

چانه‌زنی برای تعیین رقم مزد کارگران از ساعاتی قبل با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان سه بخش دولتی، کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار آغاز شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکرات فشرده مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جریان است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

نشست شورای عالی کار که امروز با حضور 3 وزیر برای تعیین دستمزد 97 تشکیل جلسه داده بود بدون نتیجه به کار خود پایان داد و قرار است فردا به مذاکرات خود ادامه دهد.

Image
chevron_left ایسنا

چانه‌زنی برای تعیین رقم مزد کارگران از ساعاتی قبل با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان سه بخش دولتی، کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار آغاز شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکرات فشرده مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جریان است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: نشست تعیین دستمزد سال 97 کارگران با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و کار و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار آغاز شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

نشست تعیین دستمزد سال 97 کارگران با حضور وزرای اقتصاد، صنعت و کار و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار آغاز شد.

مشاهده صفحه:     1     2