Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران از ساعاتی قبل در شورای عالی کار آغاز شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران از ساعاتی قبل در شورای عالی کار آغاز شد.

Image
chevron_left ایسنا

چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 کارگران از ساعاتی قبل در شورای عالی کار آغاز شد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left اتاق خبر

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد در جلسه عصر امروز خود حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با بعد 3.3 نفر را 2 میلیون و 670 هزار تومان در ماه تعیین کردند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد در جلسه عصر امروز خود حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با بعد 3.3 نفر را 2 میلیون و 670 هزار تومان در ماه تعیین کردند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد در جلسه عصر امروز خود حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با بعد 3.3 نفر را 2 میلیون و 670 هزار تومان در ماه تعیین کردند.

Image
chevron_left افکار نیوز

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

هرساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می‌شود. این روزها جمعیت 40 میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان منتظر اعلام حداقل دستمزد سال آینده هستند.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left جماران

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left اتاق خبر

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left پارسینه

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left ایران اکونا

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left مشرق

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 - مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مذاکرات نشست کارگروه مزد در حالی امروز وارد مراحل نهایی می‌شود که خروجی این کارگروه، به‌عنوان 2 محور مهم، در دستور کار نشست عصر امروز شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left شفاف

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left نامه نیوز

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left مشرق

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left تابناک

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان شاخصی برای تعیین فاصله شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه ماهیانه زندگی، پس از بررسی در جلسه عصر امروز (شنبه) به جلسه روز یکشنبه موکول شد.

Image
chevron_left جهان نیوز

حداقل هزینه معیشت کارکنان مشمول قانون کار امروز در جلسه کارگروه دستمزد با حضور شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

حداقل هزینه معیشت کارکنان مشمول قانون کار امروز در جلسه کارگروه دستمزد با حضور شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.

مشاهده صفحه:     1