Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون‌گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون‌گذاری نماید. معمولا بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می‌شود.

مشاهده صفحه:     1