Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

بیش از دو دهه از تصویب قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه می‌گذرد؛ حالا اما به اینجا رسیده‌ایم که تولیدکنندگان هم از وزارت ارشاد می‌خواهند که اجازه دهد کالاهایشان را با نام خارجی، تولید کنند.

Image
chevron_left مشرق

بیش از دو دهه از تصویب قانون منع بکارگیری اسامی بیگانه می‌گذرد؛ حالا اما به اینجا رسیده‌ایم که تولیدکنندگان هم از وزارت ارشاد می‌خواهند که اجازه دهد کالاهایشان را با نام خارجی، تولید کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

بیش از دو دهه از تصویب قانون منع بکارگیری اسامی بیگانه می‌گذرد؛ حالا اما به اینجا رسیده‌ایم که تولیدکنندگان هم از وزارت ارشاد می‌خواهند که اجازه دهد کالاهایشان را با نام خارجی، تولید کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بیش از دو دهه از تصویب قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه می‌گذرد؛ حالا اما به اینجا رسیده‌ایم که تولیدکنندگان هم از وزارت ارشاد می‌خواهند که اجازه دهد کالاهایشان را با نام خارجی، تولید کنند.

Image
chevron_left ایسنا - استان خراسان رضوی

مشاهده صفحه:     1