Image
chevron_left نسیم آنلاین

گروه طالبان طی بیانیه‌ای از لغو تعهد خود برای مصونیت کارمندان صلیب سرخ در افغانستان، خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

گروه طالبان طی بیانیه‌ای از لغو تعهد خود برای مصونیت کارمندان صلیب سرخ در افغانستان، خبر داد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام اینکه آمار 30 هزار و 200 نفری رانندگان زندانی طی سال‌های 1382 تاکنون به 300 نفر کاهش یافته است، گفت: این موفقیت به همت خیرین و برخی قوانینی حاصل شده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس 3 هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left ایمنا

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: شمار زندانیان مهریه به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left تدبیر

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: شمار زندانیان مهریه به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left جماران

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری قانون

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایرنا نوشت: مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left نامه نیوز

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left الف

مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه جامعه: مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تهران- ایرنا- مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

تهران- ایرنا- مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت: شمار این زندانیان به‌ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

شیراز- ایرنا- هدایت عباسعلی پور کارگر اهل شهرستان داراب گفت: پیام من در پیاده‌روی 2 هزار و 200 کیلومتری در مسیر این شهرستان به سمت تهران و مشهد و مسیر بازگشت، جلب توجه بیش از پیش هموطنان در زمینه ضرورت کمک به زندانیان جرایم غیرعمد بود.

Image
chevron_left صدا و سیما

همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امام رضا (ع) 28 نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد به همت ستاد مردمی دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان آزاد شدند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

قزوین- رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: 34 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور خدمت می‌کنند که با فعالیت آنها ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

خیران استان همدان در 4 ماهه نخست امسال 800 میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند.

Image
chevron_left صدا و سیما

خیران استان در 4 ماهه نخست امسال 800 میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: هادی حجازی‌فر پرکارترین بازیگر سال گذشته سینما شب گذشته 29 تیرماه 1397 مهمان رامبد جوان در برنامه خندوانه شد و شبی متفاوت را در کنار جناب‌خان و مردم سپری کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: این سازمان با همکاری مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده از فروپاشی 30 هزار خانواده و طلاق در زوج‌های محکوم به زندانی جلوگیری کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری دفاع مقدس

پویش «قرار آسمانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد، همراهی 6 هزار نیکوکار را به دنبال داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

پویش «قرار آسمانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد همراهی 6 هزار نیکوکار را بدنبال داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

پویش «قرار آسمانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد همراهی 6 هزار نیکوکار را بدنبال داشت.

Image
chevron_left صدا و سیما

پویش «قرار مهربانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد همراهی 6 هزار نیکوکار را به دنبال داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

پویش «قرار آسمانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد همراهی 6 هزار نیکوکار را بدنبال داشت.

Image
chevron_left ایسنا

پویش «قرار آسمانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد همراهی 6 هزار نیکوکار را بدنبال داشت.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- پویش «قرار آسمانی» که با محوریت جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه برگزار شد همراهی 6 هزار نیکوکار را بدنبال داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

همزمان با اجرای برنامه «قرار آسمانی» و پویش مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در رادیو ایران، با کمک خیرین و هنرمندان مبلغی معادل 170 میلیون تومان جهت آزادی زندانیان نیازمند جمع‌آوری شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

همزمان با اجرای برنامه «قرار آسمانی» و پویش مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در رادیو ایران، با کمک خیرین و هنرمندان مبلغی معادل 170 میلیون تومان جهت آزادی زندانیان نیازمند جمع‌آوری شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

همزمان با اجرای برنامه «قرار آسمانی» و پویش مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در رادیو ایران، با کمک خیرین و هنرمندان مبلغی معادل 170 میلیون تومان جهت آزادی زندانیان نیازمند جمع‌آوری شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- دبیر ستاد ملی صبر با بیان اینکه امسال سال عملیات و شکوفایی این ستاد است بر استفاده از ظرفیت ن...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل زندان‌های استان یزد گفت: استان یزد دومین استان در زمینه استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی در کشور است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-یکی از واژه‌هایی که امروزه در جامعه ما متداول است و مرتب نقل می‌شود، «حاشیه» است. شاید این کلمه به تنهایی بار معنایی زیادی نداشته باشد، اما این روزها به کرات با سرفصل حاشیه روبه رومی‌شویم. یکی از حاشیه‌های اخیر مربوط به برنامه خندوانه می‌شود. حمله به کارگردان و تهی...

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left صبح تهران

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از زندانیان نیازمند، یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال به ستاد دیه کشور اهدا کرد.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از زندانیان نیازمند، یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال به ستاد دیه کشور اهدا کرد.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از زندانیان نیازمند، یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون ریال به ستاد دیه کشور اهدا کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مجموعه سرزمین گل حامی از دیگر دستاوردهای بنیاد تعاون زندانیان در طول شش سال گذشته است، در حال حاضر یک و نیم میلیون شاخه گل توسط این مجموعه گلخانه‌ای تولید و به 50 فروشگاه گل در تهران عرضه می‌شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

مجموعه سرزمین گل حامی از دیگر دستاوردهای بنیاد تعاون زندانیان در طول شش سال گذشته است، در حال حاضر یک و نیم میلیون شاخه گل توسط این مجموعه گلخانه‌ای تولید و به 50 فروشگاه گل در تهران عرضه می‌شود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 49 زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های این استان آزاد شده‌اند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

به مناسبت میلاد باسعادت حضرت جوادالائمه، پرداخت مبالغ اهدایی به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در بخش پرداخت وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری فعال شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

به مناسبت میلاد باسعادت حضرت جوادالائمه، پرداخت مبالغ اهدایی به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در بخش پرداخت وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری فعال شد.

Image
chevron_left صدا و سیما

با کمک خیران 20 سری جهیزیه امروز به خانواده زندانیان استان اصفهان اهدا شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

کرمان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: موفق شده‌ایم به یاری شورای هیئت‌های مذهبی و ورود به زندان‌های استان کرمان اقداماتی را برای کمک به مددجویان جرایم غیرعمد انجام دهیم.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل سازمان تبلیغات استان کرمان گفت: سال قبل 8 هزار و 925 روحانی در ماه‌های محرم، رمضان، ایام فاطمیه و مناسبت‌های ملی و مذهبی در بحث تبلیغی به مناطق مختلف اعزام و یا مستقر شده‌اند.

Image
chevron_left شبستان

خبرگزاری شبستان: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به حوزه ماموریتی این اداره‌کل، به بخشی از فعالیت‌های انجام شده و در حال اقدام پرداخت.

Image
chevron_left رادیو ایران

آیت‌الله دکتر احمد مبلغی عضو شورای خبرگان رهبری گفت: اگر رادیو ایران بتواند با برنامه‌ریزی رجعتی به سمت مردم پیدا کند (چون در اذهان مردم خاطره دارد) مثمرثمر خواهد بود

Image
chevron_left ایسنا

پیمانکار شهرستان گرمی برای آزادی از زندان نیازمند کمک‌های خیرین است.

مشاهده صفحه:     1