Image
chevron_left ایسنا

رئیس هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه هیئت‌های کشتی مسئولیتی در قبال انجام تعهدات تیم‌ها در لیگ ندارند، گفت: این موضوع از وظایف فدراسیون کشتی است.

مشاهده صفحه:     1