Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left جماران

'کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا' روز پنجشنبه در جلسه‌ای ضمن تاکید بر اهمیت حفظ 'برجام' برای امنیت این قاره، راهکارهای حفظ این توافق را بررسی و تاکید کرد که 'اروپا باید برای خارج کردن برجام از گروگان دولت آمریکا' تلاش کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایرنا: 'کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا' روز پنجشنبه در جلسه‌ای ضمن تاکید بر اهمیت حفظ 'برجام' برای امنیت این قاره، راهکارهای حفظ این توافق را بررسی و تاکید کرد که 'اروپا باید برای خارج کردن برجام از گروگان دولت آمریکا' تلاش کند.

مشاهده صفحه:     1