Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایرج مسجدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت: نمایندگی و نهادهای ایرانی در عراق با همه توان از شرکت‌های ایرانی فعال در این کشور حمایت می‌کنند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

'ایرج مسجدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت: نمایندگی و نهادهای ایرانی در عراق با همه توان از شرکت‌های ایرانی فعال در این کشور حمایت می‌کنند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

ایرج مسجدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت: نمایندگی و نهادهای ایرانی در عراق با همه توان از شرکت‌های ایرانی فعال در این کشور حمایت می‌کنند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازسازی عراق با حضور ایران روز پنجشنبه در بغداد آغاز شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازسازی عراق با حضور ایران روز پنجشنبه در بغداد آغاز شد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت که شرکت‌های ایرانی در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازسازی عراق که قرار است فردا پنجشنبه در بغداد آغاز به کار کند، حضور فعالی دارند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت که شرکت‌های ایرانی در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازسازی عراق که قرار است فردا پنجشنبه در بغداد آغاز به کار کند، حضور فعالی دارند.

مشاهده صفحه:     1