Image
chevron_left امید

ایلنا نوشت: رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران گفت: اینکه برای افزایش جمعیت در مقابل پیشگیری از بارداری بایستیم باعث می‌شود، فرزندان ناخواسته به وجود بیایند و فرزندان ناخواسته موجب بروز مشکل می‌شود و منجر به تصمیمات غ...

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران گفت: اینکه برای افزایش جمعیت در مقابل پیشگیری از بارداری بایستیم باعث می‌شود، فرزندان ناخواسته به وجود بیایند و فرزندان ناخواسته موجب بروز مشکل می‌شود و منجر به تصمیمات غیرقانونی تو...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران گفت: اینکه برای افزایش جمعیت در مقابل پیشگیری از بارداری بایستیم باعث می‌شود، فرزندان ناخواسته به وجود بیایند و فرزندان ناخواسته موجب بروز مشکل می‌شود و منجر به تصمیمات غیرق...

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران گفت: اینکه برای افزایش جمعیت در مقابل پیشگیری از بارداری بایستیم باعث می‌شود، فرزندان ناخواسته به وجود بیایند و فرزندان ناخواسته موج...

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران با بیان اینکه آمار رسمی سقط 800 و آمار غیررسمی 800 هزار مورد است، گفت: متاسفانه زنان برای سقط جنین نمی‌دانند، دقیقا باید به کدام مرکز و به کدام قانون مراجعه کنند.

Image
chevron_left صدا و سیما

مرکزآنژیوگرافی بیمارستان ولی‌عصر قائم‌شهر با دو عمل آنژیوگرافی مغز در کنگره جهانی مغز و اعصاب لینگ فرانسه شرکت می‌کند.

مشاهده صفحه:     1