Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه سیاست و اقتصاد: وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left روزنو

وزیر اطلاعات برکنار گذاشتن هرگونه اقدامات و اعمال وحدت‌شکن در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

وزیر اطلاعات گفت: حضور به‌موقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد. به گزارش ایرنا،

Image
chevron_left تدبیر و امید

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left تابناک

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

وزیر اطلاعات دامن زدن به نارضایتی‌ها را شیوه دشمنان دانست و گفت: باید از بازی کردن در پازل دشمن پرهیز کرد چراکه ممکن است دامن زدن به نارضایتی‌ها در درون نظام موجب بروز مجدد حوادث و ناآرامی‌ها شود.

Image
chevron_left شفاف

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

وزیر اطلاعات گفت: دشمنان درصدد فعال کردن گسل‌های اجتماعی در جامعه ما هستند و باید عوامل نارضایتی‌ها را به‌عنوان آسیب اجتماعی واکاوی کنیم تا به تهدید بالقوه منجر نشود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

وزیر اطلاعات دامن زدن به نارضایتی‌ها را شیوه دشمنان دانست و گفت: باید از بازی کردن در پازل دشمن پرهیز کرد چراکه ممکن است دامن زدن به نارضایتی‌ها در درون نظام موجب بروز مجدد حو...

Image
chevron_left تابناک

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

وزیر اطلاعات از هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی در مقابله با توطئه‌های دشمنان تجلیل کرد و گفت: از این حوادث باید درس‌های عبرت‌آموز گرفت.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- وزیر اطلاعات برای کنار گذاشتن هرگونه اقدامات و اعمال وحدت‌شکن در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.

Image
chevron_left تدبیر و امید

وزیر اطلاعات برای کنار گذاشتن هرگونه اقدامات و اعمال وحدت‌شکن در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: وزیر اطلاعات با ضروری دانستن واکاوی دلایل حوادث اخیر در کشور به منظور پیشگیری از تکرار آن گفت: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.

Image
chevron_left عصرخبر

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left جماران

حجت‌الاسلام علوی تصریح کرد: اینگونه اتفاقات، باید ما را به آسیب‌شناسی و واکاوی آنها برای جلوگیری از تکرار چالش‌ها رهنمون کند و راه اساسی پیشگیری از چالش‌ها، هم‌افزایی و پرهیز از ضایع کردن انرژی‌ها است.

Image
chevron_left جماران

حجت‌الاسلام علوی تصریح کرد: اینگونه اتفاقات، باید ما را به آسیب‌شناسی و واکاوی آنها برای جلوگیری از تکرار چالش‌ها رهنمون کند و راه اساسی پیشگیری از ...

Image
chevron_left جماران

حجت‌الاسلام علوی تصریح کرد: اینگونه اتفاقات، باید ما را به آسیب‌شناسی و واکاوی آنها برای جلوگیری از تکرار چالش‌ها رهنمون کند و راه اساسی پیشگیری از ...

Image
chevron_left شبکه العالم

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left نامه نیوز

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left ایلنا

وزیر اطلاعات برکنار گذاشتن هرگونه اقدامات و اعمال وحدت‌شکن در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.

Image
chevron_left ایسنا

وزیر اطلاعات گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید فردی قدرت را در ایالات متحده در دست گرفته که آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید فردی قدرت را در ایالات متحده در دست گرفته که آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left فرادید

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید فردی قدرت را در ایالات متحده در دست گرفته که آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید فردی قدرت را در ایالات متحده در دست گرفته که آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: وزیر امور خارجه در واکنش به سخنان اخیر ترامپ درخصوص بعضی از مهاجران گفت، در آمریکا فردی قدرت دارد که ملت‌ها را الفاظ رکیک و غیرقابل باور خطاب می‌کند، با چنین فردی نمی‌توان به گفت‌وگو رسید.

Image
chevron_left صبح تهران

وزیر امور خارجه می‌گوید: مقابله با نگرش خودبرتربینی، مستلزم آغاز گفتگو بر مبنای احترام متقابل و تلاش برای فهم مشترک است.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

وزیر خارجه گفت: فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته است که آن‌قدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش خطاب می‌کند.

Image
chevron_left جماران

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایرنا: وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را 'یک ضرورت امنیتی و حیاتی' خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش ...

Image
chevron_left تدبیر و امید

اما این حکومت‌های ناکارآمد به جای آنکه با ریشه گسل‌های اجتماعی مقابله کنند، تلاش کرده‌اند با فرافکنی، ایجاد نفرت از دیگری، ایران‌هراسی و یا ایجاد هراس‌های گوناگون این وحشت و نفرت را جایگزین کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left فرارو

در گفت‌وگو اولین چیزی که به آن می‌رسیم انسانیت مشترک همه ما است و اولین چیزی که به آن دست می‌یابیم خطرات و فرصت‌های مشترک است که همه ما با آن روبرو هستیم. برهمین اساس از پارادایم حذف به سمت پارادای...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left ایسنا

وزیر امور خارجه گفت: گفت‌وگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی است. متاسفانه امروز فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است که فهم ودرکی از روابط فرهنگی ملت‌ها ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر امور خارجه گفت: جای تاسف فراوان بوده که همین آسیا امروز محل بحران، درگیری و کشتارهای فراوانی است که فاصله بسیار مهم و طولانی با مبانی فرهنگی و اعتقادی و دیدگاه‌ها و بینش‌های مختلف آسیایی دارد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

وزیر خارجه گفت: فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته است که آن‌قدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش خطاب می‌کند.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را «یک ضرورت امنیتی و حیاتی» خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش...

Image
chevron_left انتخاب

وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را یک ضرورت امنیتی و حیاتی خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با ال...

Image
chevron_left فرارو

فرارو برای تحلیل اعتراضات اخیر با مقصود فراستخواه نویسنده کتاب «ما ایرانیان» به گفت وگو نشسته است. این جامعه‌شناس مشکل را از سوی حکمرانان می‌داند که به دنبال دیگری ساختن «دیگری» یا همان خودی و غیرخ...

Image
chevron_left پارسینه

وزیر امور خارجه می‌گوید: مقابله با نگرش خودبرتربینی، مستلزم آغاز گفتگو بر مبنای احترام متقابل و تلاش برای فهم مشترک است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تفکر مبتنی بر ائتلاف‌سازی و دشمن انگاری دیگران، تفکری است که از سوی قدرت‌های بزرگ بر جهان تحمیل شده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را 'یک ضرورت امنیتی و حیاتی' خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left روزنو

وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را 'یک ضرورت امنیتی و حیاتی' خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را 'یک ضرورت امنیتی و حیاتی' خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش...

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را 'یک ضرورت امنیتی و حیاتی' خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پ...

Image
chevron_left شبکه العالم

وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی فرهنگی را 'یک ضرورت امنیتی و حیاتی' خواند و گفت: متاسفانه امروز می‌بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت‌ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل‌پذیرش و حتی غیرقابل‌باور خطاب می‌کند.

Image
chevron_left صدا و سیما

وزیر امور خارجه: مقابله با نگرش خودبرتربینی، مستلزم آغاز گفتگو بر مبنای احترام متقابل و تلاش برای فهم مشترک است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یکی از دلایل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، شکاف عمیق میان بدنه کارشناسی و اجرایی کشور است که برای رفع آن، باید هرچه سریع‌تر با کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی سیاسی اقدامی انجام شود.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

رئیس شورای شهر تهران گفت: آنچه که مادر حال حاضر اطلاع داریم، طرحی درباره ترافیک تهران تهیه شده و شهرداری تلاش می‌کند که این طرح به تصویب برسد، ولی هنوز مسیرهای قانونی طی نشده است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

این اتفاق بیش از گذشته انزوای سیاست خارجی آمریکا را نشان داد و نماینده فرانسه این اتفاق را دخالت در امور داخلی ایران دانست. این یکی از نتایج برجام است.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکنون دو گسل طبیعی و سیاسی تهران را لرزانده است، گفت: این لرزش‌ها تذکری از سوی خداوند بود و باید به آن توجه کنیم.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

یکی از دلایل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، شکاف عمیق میان بدنه کارشناسی و اجرایی کشور است که برای رفع آن، باید هرچه سریع‌تر با کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی سیاسی اقدامی انجام شود.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس شورای شهر تهران گفت: دو گسل تهران را لرزاند که لرزش آن تنها آگاهی‌بخش بود.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه 19 دی: مولانا جلال‌الدین محمد در دفتر سوم مثنوی، حکایت زیبایی دارد از مرد مارگیری که در کوهستان، اژدهای یخ‌زده‌ای را مرده پنداشته بود. هوس تحسین و فزونی ارادت مردم، مارگیر را واداشت که اژدها را با ریسمان بسته و به سوی شهر بغداد بیاورد تا پیش مردم ادعا کند او را شکار کرده است.

Image
chevron_left ایسنا

مولانا جلال‌الدین محمد در دفتر سوم مثنوی، حکایت زیبایی دارد از مرد مارگیری که در کوهستان، اژدهای یخ‌زده‌ای را مرده پنداشته بود. هوس تحسین و فزونی ارادت مردم، مارگیر را واداشت که اژدها را با ریسمان بسته و به سوی شهر بغداد بیاورد تا پیش مردم ادعا کند او را شکار کرده است.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه سیاسی: کارشناس مسائل بین‌الملل و سفیر اسبق ایران در اردن گفت: تحقیقاتی که راجع به داعش به‌ویژه در حوزه فرهنگی صورت گرفته، نشان می‌دهد، ما کتب مهم نظریه‌پرداز...

Image
chevron_left شهردار آنلاین

محمدعلی وکیلی

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید قبول کند که به دلیل سیاسی‌کاری کشتی اقتصادی...

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید قبول کند که به دلیل سیاسی‌کاری کشتی اقتصادی‌اش به گل نشسته است و ب...

Image
chevron_left روزنامه ایران

اگر تا همین اندازه قبول کنیم که جمعیت کف خیابان همان محرومانی هستند که از سال 84 تا 92 همه شیره زندگی آنها مکیده شد و از سال 92 تا همین چند روز پیش، از سوی رسانه‌ها و تریبون‌های افراطی، مورد حمله امواج ناامیدی بوده‌اند به کلید حل معما رسیده‌ایم

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

خمین- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: افکارسنجی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی بایستی مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به خوبی نقاط قوت را شناسایی کرده و نواقص را برطرف کنیم.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

خمین- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: افکارسنجی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی بایستی مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به خوبی نقاط قوت را شناسایی کرده و نواقص را برطرف کنیم.

Image
chevron_left روزنامه جهان اقتصاد

Image
chevron_left دریک آنلاین

اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟…

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟ پاسخ واضح است: خیر....

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دکتر پویا جبل‌عاملی اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟ پاسخ واضح است: خی...

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left فرارو

چرا از وجود چند اعتراض شوکه می‌شویم؟ اصولا چرا انتظار نداریم که مردم معترض باشند؟ مگر صاحب حکومت مردم نیستند، پس چرا حقی ندارند معترض باشند؟ کدام کشور حتی توسعه‌یافته و مرفه را می‌توان پیدا کرد که مردم آنجا اعتراض نکنند؟

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

سرمقاله روزنامه 19 دی شماره امروز خود نوشت: کسانی که برای مخالفت با دولت امروز این حرکت‌ها را شکل داده یا از آن حمایت می‌کنند باید بدانند پیکان تقصیر به سمت آنها هم نشانه رفته است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

سرمقاله روزنامه 19 دی شماره امروز خود نوشت: کسانی که برای مخالفت با دولت امروز این حرکت‌ها را شکل داده یا از آن حمایت می‌کنند باید بدانند پیکان تقصیر به سمت آنها هم نشانه رفته است.

Image
chevron_left جهان نیوز

شاید هنگامی که حسن روحانی در صبح روز یکشنبه 19 آذر در ساختمان هرمی شکل بهارستان لایحه بودجه 97 را به علی لاریجانی، رئیس مجلس ارائه کرد، هیچگاه فکر نمی‌کرد این لایحه به‌عنوان جنجالی‌ترین موضوع روز تبدیل شود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

فتنه 88 به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی، بسیاری از شکاف‌های اجتماعی جامعه ایران را تغییر داد. با رویه‌ای که هواداران موسوی در انتخابات انتخاب کردند، شکاف اصولگرا- اصلاح‌طلب و رقابت درون نظام را به ...

Image
chevron_left تجارت آنلاین

شاید هنگامی که حسن روحانی در صبح روز یکشنبه 19 آذر در ساختمان هرمی شکل بهارستان لایحه بودجه 97 را به علی لاریجانی، رئیس مجلس ارائه کرد، هیچگاه فکر نمی‌کرد این لایحه به‌عنوان جنجالی‌ترین موضوع روز تبدیل شود.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بحث اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و انقلاب و ضدانقلاب نیست. از احمدی‌نژاد گرفته تا سایت‌ها و کانال‌های فعال و پایدارچی ها و مخالفان و موافقان روحانی توجه کنند…

Image
chevron_left جماران

تحریک کردن گسل‌های اجتماعی و دعوت به تظاهرات خیابانی بیشتر از همه به ضرر بدنه جامعه‌ای است که در داخل کشورند و از تبعیض و وضعیت اقتصادی و بیکاری به ستوه امده اند.

Image
chevron_left جماران

تحریک کردن گسل‌های اجتماعی و دعوت به تظاهرات خیابانی بیشتر از همه به ضرر بدنه جامعه‌ای است که در داخل کشورند و از تبعیض و وضعیت اقتصادی و بیکاری به ستوه امده اند.

Image
chevron_left انتخاب

بحث اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و انقلاب و ضدانقلاب نیست. از احمدی‌نژاد گرفته تا سایت‌ها و کانال‌های فعال و پایدارچی ها و مخالفان و موافقان روحانی توجه کنند…

Image
chevron_left فردانیوز

علیرضا زاکانی امشب در مراسم گرامیداشت 9 دی که در مسجد چهارده معصوم مشهد برگزار شد، اظهار داشت: وقتی به توفیقات انقلاب اسلامی می‌نگریم و به تحلیل شرایط می‌نشینیم متوجه می‌شویم که راه بلندی را طی کرده‌ایم و اکنون دشمنان انقلاب اسلامی دوست ندارند که در این نقطه باشیم.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: مسئولان نباید دچار خواب‌آلودگی و غفلت شوند و امروز اگر مشکل اقتصادی به وجود آمده ناشی از بی‌مسئولیتی مدیران است.

Image
chevron_left جوان آنلاین

به‌کارگیری الگوها و رهیافت‌های نوین (و به اصطلاح نرم) در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران، سابقه‌ای به در ازای سه دهه دارد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

وزیر راه و شهرسازی با اعلام وجود 19 میلیون «بدمسکن» در کشور گفت: اگر خواستار جلوگیری از بحران‌های امنیتی در کشور هستیم، باید به بافت میانی، فرسوده و حاشیه‌ای موجود در شهرها توجه کنیم.

Image
chevron_left صما

وزیر راه و شهرسازی توجه به بافت‌های تاریخی و میانی شهرها راه‌احل اصلی رفع عدم یکپارچگی موجود در شهرها دانست و گفت: جامعه‌شناسان همواره درخصوص بی‌توجهی به مسائل اجتماعی هشدار داده و معتقدند تداوم این روند به مشکلات امنیتی نیز ختم خواهد شد، بنابراین باید بگ...

Image
chevron_left مشرق

مسئول بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا (عج) گفت: همه چادرهای مردمان زلزله‌زده کرمانشاه خیس است و هرکاری برای گرم کردن داخلش کنید، بازهم سرد است.

Image
chevron_left فرارو

Image
chevron_left خبرآنلاین

فهم اینکه اروپا با ترامپ مشکلاتی دارد و حاضر به همراهی باوی در صحنه بین‌المللی نیست و بعضی از این موارد در حوزه علایق و منافع ایران است و ما نباید حرکتی کنیم که در این حوزه‌ها این دو قدرت را بهم نزدیک کند، نیاز به افلاطون ندارد! ما نباید ابتکار ایجاد اجماع جه...

مشاهده صفحه:     1