Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه معارف- یک پیشکسوت سیاسی و فرهنگی گفت: نقد شریعتی دیروز از موضع شرایط و اقتضائات امروز و یا نقد شریعتی امروز از موضع نیازها و شرایط دیروز، امری ناصواب و آسیب‌زا محسوب می‌شود.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- نویسنده کتاب "هزار مرتبه خورشید" گفت: شریعتی برای راهش به شدت جنگید. شاید شریعتی تنها کسی باشد که در آن زمان توانست جریان روشنفکری را با تفکرات منطقی خود به اسلام علاقمند...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

گابریلا لازاریدیس/ جیووانا کامپانی/ آنی بنونیست و دیگران ترجمه: محمدحسین باقی میان نمادهای برخی جریان‌های راست افراطی تشابهاتی وجود دارد. آن تشابهات همانا لوگوی نازی‌ها، سلام نازی‌ها و صلیب روی پرچم آنها است. چندین سازمان نژادپرست مانند سپیده طلایی (که صلیب پهن شده...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

گابریلا لازاریدیس/ جیووانا کامپانی/ آنی بنونیست و دیگران ترجمه: محمدحسین باقی میان نمادهای برخی جریان‌های راست افراطی تشابهاتی وجود دارد. آن تشابهات همانا لوگوی نازی‌ها، سلام نازی‌ها و صلیب روی پرچم آنها است. چندین سازمان نژادپرست مانند سپیده طلایی (که صلیب پهن شده...

مشاهده صفحه:     1