فیلم قدیمی از نوحه‌خوانی آهنگران در ماه محرم در جبهه +فیلم