آرای کمیته انظباطی برای جریمه باشگاه‌ها اعلام شد /فیلم