نامه سایپا به برنامه حالا خورشید: از ما انتقاد نکنید +فیلم