روایت مسافران از تصادف وحشتناک اتوبوس با تانکر سوخت +فیلم