وضعیت آب و هوا 22 خرداد؛ هوای اکثر نقاط کشور صاف و آفتابی است