پرویز پرستویی همراه جانبازان در مراسم نفی جنگ‌های ویرانگر