قدردانی رهبر معظم انقلاب از محمدجواد ظریف، در دیدار با مردم تبریز