چهره بی‌رحم و مرگبار گرما/ 13 ایتالیایی قربانی تابستان داغ شدند