بارش‌های کم باعث کاهش منابع آبی استان شده است + مصاحبه