افتخارآفرینی جهان‌پهلوان علی هاشمی در رقابت‌های جهانی