در ساری؛ بهره‌برداری از بزرگترین خوابگاه دانشجویی کشور