حاشیه جلسه هیئت دولت؛ ضرورت درک کم‌آبی کشور و صرفه‌جویی