امروز: گردهمایی دهیاران و اعضای شورای شهر گرگان + فیلم