ارسال نخستین محموله گندم فارس از شبکه ریلی، به‌زودی + فیلم