در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها