کهگیلویه و بویراحمد؛ بارش نخستین باران پاییزی در یاسوج