بستری 82 مصدوم زلزله در بیمارستان‌های همدان تاکنون+فیلم