در ادامه تور تهران؛ نمایش کاپ جهانی بسکتبال در برج میلاد