برنامه‌ریزی به منظور برگزاری همایش بزرگ سلامت در مهاباد