گرامیداشت یاد و خاطره سرداران و 60 شهید در جیرفت+گزارش