از سوی بانک ملی؛ تامین دینار زائران اربعین در 250 نقطه