گزارش اختصاصی: تلاش‌های ارمنستان در جهت رشد تولیدات داخلی