با هدف رونق تولید؛ افزایش 30 درصدی تسهیلات بانک صنعت و معدن