در گفتگوی اختصاصی مطرح شد؛ نرخ بلیت هوایی اربعین اعلام شد