در جشن گلریزان؛ کمک 30 میلیاردی کارکنان فولادمبارکه به زندانیان