برپایی نماز عید سعید فطر در سراسر استان بوشهر + مصاحبه