مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد